ΩΜΕΣ ΤΡΟΦΕΣ

            Οι ωμς τροφς δεν εναι ζωντανς τροφς. λα τα φροτα και λαχανικ σμερα καλλιεργονται σε δαφος με μεγλες ελλεψεις σε ζωνταν νζυμα στοιχεα και ζωτικ ενργεια. Εναι δυστυχς ασμφορο για να παραγωγ ακμα και των βιολογικν φροτων και λαχανικν να εμπλουτσει το ελλιπς δαφος με ζωνταν νζυμα ζωντανος μικροοργανισμος και λα τα απαρατητα στοιχεα που καθιστον το χμα ξαν υγις.

            Τα ωμ φροτα και λαχανικ κβονται πρωρα απ το δντρο και δεν αποκτον τα νζυμ τους απαρατητα για την χνεψ τους. Πρσφατες ρευνες δειξαν τι ταν να φροτο λαχανικ κβεται απ το δνδρο μσα σε να τταρτο χνουν το 50% των στοιχεων τους και σε μισ ρα χνουν και τα υπλοιπα.

            Η Ανν Γουγκμορ ισχυριζταν τι σο μαρολι, ωμ φροτα, λαχανικ και φτρα να φμε δεν πρκειται ποτ να συντηρσουμε τον οργανισμ μας υγι, λγω του τι λες αυτς οι τροφς εναι δυσκολοχνευτες και δεν αφομοινονται απ τον ανθρπινο οργανισμ.

ΖΩΝΤΑΝΕΣ ΤΡΟΦΕΣ

            Οι ζωντανς τροφς απ την λλη εναι τροφς φρσκιες και ζωντανς ακμα και την στιγμ που τις μασμε. ταν νας σπρος χει βλαστσει πολλαπλασιζετε η δναμ του 100 φορς. μως μας εναι χρηστος διτι δεν αφομοινεται απ το ανθρπινο πεπτικ σστημα. Οι ζωντανς τροφς εναι επιπλον προχωνευμνες τροφς , πργμα που τις καθιστ ευκολπεπτες, οπτε το σμα μας μπορε να αφομοισει το μξιμουμ των θρεπτικν ουσιν με ελχιστο κπο. Κτι που δεν συμβανει με τις ωμς τροφς. Αυτ γνεται μνο με την μθοδο της Ανν  Γουγκμορ.

            Επιπλον οι ζωντανς τροφς εναι ενδυναμωμνες τροφς και επιλεγμνες για την διατροφικ τους αξα και αφομοιωσιμτητα. Εναι ευκολπεπτες και αφομοισιμες απ τον ανθρπινο οργανισμ λγω των ενζμων τους που αποκτον με την μθοδο της   Ανν  Γουγκμορ. Εναι προχωνευμνες και ζωντανς πλρης σε ζωνταν νζυμα και ζωτικ ενργεια.

            Η δρ. Ανν  Γουγκμορ κλυψε κθε τι που εξασφαλζει την ισορροπα του οργανισμο και χι μνο διατροφικ διτι η ζωνταν διατροφ εναι και πνευματικ τροφ. Γιαυτ και επμενε στην αυστηρ τρηση του προγρμματς της και οποιαδποτε αλλαγ λεγε δεν βοηθει το αποτλεσμα.

            Τα αυθεντικ ινστιτοτα ζωντανς διατροφς Ανν  Γουγκμορ εναι μνο 4 αν τον κσμο 2 στις ΗΠΑ 1 στην Αυστραλα και να στην Ελλδα. Τα ινστιτοτα αυτ διδσκουν και εφαρμζουν την αυθεντικ αναλλοωτη και ολοκληρωμνη μθοδο της Δρ  Γουγκμορ. Επιπλον χουν πρσβαση στις ρευνες, τελευταες εξελξεις και πληροφορες του Ιδρματος Ανν  Γουγκμορ και του Ινστιτοτου στις ΗΠΑ. 

            Οι ζωντανς τροφς εναι πολ υψηλτερης διατροφικς αξας απ τις ωμς βιολογικς τροφς πως π.χ. βιολογικ φροτα και λαχανικ.

            Τα ωμ βιολογικ φροτα και λαχανικ συλλγονται πρωρα, δεν ωριμζουν πνω στο δντρο και δεν αποκτον ποτ τα απαρατητα νζυμ τους. Συνεπς δεν αφομοινονται απ το ανθρπινο πεπτικ σστημα, πσο μλλον απ να πεπτικ σστημα ενς ασθεν ενς κατκοιτου ασθεν.

            Επιπλον τα βιολογικ φροτα και λαχανικ, καλλιεργονται σε χμα με τερστιες ελλεψεις σε ζωνταν νζυμα, στοιχεα και ζωτικ ενργεια, διτι εναι ασμφορο για ναν παραγωγ βιολογικν φροτων και λαχανικν να χρησιμοποισει τις μεθδους αυτς και να εμπλουτσει το δαφος με ζωνταν νζυμα, ζωντανος μικροοργανισμος και λα τα απαρατητα στοιχεα που καθιστον το χμα ξαν υγεις.

            Μετ εναι και θμα γνσης.

            Τα περισστερα φροτα και λαχανικ του εμπορου μπορε να χουν ακμα και 16 στοιχεα εν με τη μθοδο της Δρ. Ανν  Γουγκμορ σε καλλιργειες εσωτερικο χρου και ζωνταν χμα φτνει τα 103 στοιχεα, σα δηλαδ περιεχε κποτε ο υγις φλοις της γης και εναι γνωστ στον νθρωπο.

            Με τη μθοδο που ανακλυψε, τελειοποησε και κατοχρωσε η Δρ. Ανν  Γουγκμορ, πολλαπλασιζεται η δναμη των τροφν, ενεργοποιονται τα ζωνταν νζυμα και η ζωτικ ενργεια. Η Δρ. Ανν  Γουγκμορ απδειξε τι ο ανθρπινος οργανισμς αδυνατε να αφομοισει ωμς τροφς λγω λλειψης ενζμων.