Το πργραμμα στο Ινστιτοτο δεν αντικαθιστ συμβουλς θεραπεες του γιατρο σας.
Αν και συνεργαζμαστε πολ στεν με την φση πντα υπρχει κποιο ρσκο με τις μεθδους και τις συμβουλς που χρησιμοποιονται στο Ινστιτοτο.  
Το Ινστιτοτο Ανν Γουγκμορ Ελλς  δεν εναι υπεθυνο για οποιεσδποτε παρενργειες αποτελσματα που μπορε να προκεψουν απ τις προετοιμασες συνταγν τις συμβουλς.
Δεν παρχουμε ιατρικ συμβουλ δεν επεμβανουμε στις ιατρικς θεραπεες κανενς εδους και δεν παρχουμε κανενς εδους θεραπεα. Το Ινστιτοτο δεν παρχει γιατρος νοσοκμους στο χρο αλλ μπορομε να ζητσουμε την επσκεψη ενς γιατρο στο χρο μας να επισκεφθετε να υγιεινιστς, φυσιοθεραπευτ γιατρ.
Σε περπτωση κτακτων  περιστατικν παραπμπονται στα κτακτα περιστατικ των εφημερευντων νοσοκομεων.
Αν αντιμετωπζετε κποιο πρβλημα υγεας παρακαλομε επικοινωνστε με τον γιατρ σας για να εκτιμσει αν αυτ το Πργραμμα αποτοξνωσης και αλλαγς τρπου ζως εναι κατλληλο για εσς.
Με την φιξ σας θα σας ζητηθε να συμπληρσετε μα υπεθυνη δλωση τι το Ινστιτοτο δεν ευθνεται για καμα παρενργεια κατσταση υγεας που μπορε να προκψει ετε προπρχε παρουσιστηκε τρα.
Πρπει να εστε ικανο να φροντζετε τον εαυτ σας να συνοδεεστε.
Το  Ινστιτοτο Ανν Γουγκμορ Ελλς εναι Σχολ και ΟΧΙ Κλινικ Spa.
Οι παρεχμενες πληροφορες στο παρν site χουν καθαρ και μνο πληροφοριακ χαρακτρα και χι οδηγες εφαρμογς τρπου ζωντανς διατροφς.