Προγράμματα

Το Ινστιτούτο μας παρέχει τα εξής προγράμματα:

1. Εβδομαδιαίο Πρόγραμμα με διαμονή και διατροφή

2. 14ήμερο Πρόγραμμα με διαμονή και διατροφή

Στο Ινστιτούτο ετοιμάζονται και προσφέρονται τρία γεύματα καθημερινά